Tomtestørrelse 530 m2. Tomtens BYA er 35%

Annonse Finn.no, se her

Ta kontakt ved interesse om visning

Bjørn Tollefsrud, mob:90 75 31 90
e-post:bjorn@eikelundeneiendom.no