Det er fortsatt mulighet på Begbytunet. Vi har nå lagt ut nye tegninger på tomt nr. 7 og tomt nr. 9.
Ta kontakt med oss dersom dere er interessert og ønsker en visning.
Bjørn Tollefsrud, Mob: 90 75 31 90

Første bildet – Begbytunet torsdag 6. januar.
De neste bildene er plantegninger og fasadetegninger på tomt nr. 7 og tomt nr. 9